വാട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീണ്ടും മുപ്പത് സെക്കന്റാക്കുന്നു

വാട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീണ്ടും മുപ്പത് സെക്കന്റാക്കുന്നു

വാട്സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബീറ്റാപതിപ്പില്‍ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ദൈര്‍ഘ്യം 30 സെക്കന്‍ഡ് ആക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചിച്ചതായി വാബീറ്റാ ഇന്‍ഫോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അതേസമയം പുതിയ ബീറ്റാ പതിപ്പില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും വാട്സ്ആപ്പ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Download whatsapp New beta version apk  

എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക

Post a comment

0 Comments