ഇനി മൊബൈലിനെ റിമോട്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കാം Mobile remit app play store

ഇനി മൊബൈലിനെ റിമോട്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കാം Mobile remit app play store

ALL in ONE: Enhanced TV guide + remote for TV, air-conditioner, etc.
മി റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാം

ഇനി മൊബൈലിനെ റിമോട്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കാം 
Whenever you can’t find your remote or feel like pranking your friends, Mi Remote will be there to help. We also have all the information you need about your favorite TV shows, so you can switch the channel faster, or even watch the show on your mobile device. Mi Remote brings watching TV to a new level!
Supported appliances: TV, air-conditioner, set top box, DVD player, projector, A/V receiver, camera, etc.
Supported Brands: Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida, etc.

1. Most phones with IR blasters support Mi Remote and its features.
2. All mobile devices can be used to control Mi TV/Mi Box and other smart TVs with standard protocols over Wi-Fi. 
3. All mobile devices support Mi Remote’s integration with TV scheduling.

ഈ ഫോണുകളിൽ എല്ലാം ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം:

 Samsung S4/S5/S6/S6 Edge/Note 3/Note 4, HTC One Series, Mi 4/Mi 4c/Mi 5/Mi 5S Plus/Mi 5C/Mi 5X/Mi 6, Redmi 4/Redmi 4A/Redmi 4X, Redmi Note 2/Redmi Note 3/Redmi Note4/Redmi Note4X/Redmi Note5A, Huawei Honor 3/6/6 plus

Post a Comment

0 Comments