ദിവസവും പതിവാക്കേണ്ട ദിക്റുകൾ | Adkar Malayalam app

ദിവസവും പതിവാക്കേണ്ട ദിക്റുകൾ | Adkar Malayalam app

Al Adkar is an Application.
It contains Quran, Adhkar and all other types of prayers that we require everyday.
It is available in all 3 languages English, Arabic and Malayalam.
This app include:- 
* Full set Quran with text and audio
* Prayers
* Adkars
* Moulid / Seera
* Swalat
* Aurads
* Haj & Umrah
* Fasting
Download App for Android

1 Comments

  1. Dua quatham al quraan (is it available)

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post

READ MUST: ഏത് ജോലിക്കും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് CV തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉 DOWNLOAD CV MAKER APP