റമളാൻ കാലത്ത് വളരെ ഉപകാരം ഈ ആപ്പ്| Ramadan App

റമളാൻ കാലത്ത് വളരെ ഉപകാരം ഈ ആപ്പ്| Ramadan App

അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു റമളാൻ വന്നെത്തി.മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ നന്മകൾ ചെയ്തു പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പുണ്യ ദിനങ്ങൾ.
ദിനം പ്രതി ചൊല്ലേണ്ട ദിക് റുകൾ,ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം, റവാത്തിബ് നിസ്കാരം, ഖുർആൻ പാരായണം(കണക്ക് വെക്കാം), റമളാൻ സംശയനിവാരണം തുടങ്ങി എല്ലാം ഉൾകൊള്ളുന്ന മികച്ച ആപ്പ്!
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം 
Download AppPrevious Post Next Post

ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆
ജോബ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ👆