ഇസ്ലാം മത വിരുദ്ധർക്ക് അക്കമിട്ട മറുപടി! Aljawab

ഇസ്ലാം മത വിരുദ്ധർക്ക് അക്കമിട്ട മറുപടി! Aljawab

പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതത്തിനെതിരെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തൈനെതൈരെയും കാലങ്ങളായി ക്രൈസ്തവരും ജൂദന്മാരും നിരീശ്വരവാദികളും മറ്റു ആശയക്കാരും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം അക്കമിട്ട് മറുപടി നൽകുന്നത് ലഭിക്കാൻ(ലേഖനം & വീഡിയോ) താഴെ ഉള്ള ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ.
أحدث أقدم