ഇനി 8 പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യാം! വാട്ട്സപ്പിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു.

ഇനി 8 പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യാം! വാട്ട്സപ്പിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു.

വാട്ട്സപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം ഇനി ഒരേ സമയം 8 പേർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ വെർഷനിൽ ലഭ്യമാണ്. ബീറ്റ ലഭിക്കാൻ താഴെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post

 


Advertisements