മീറ്റിംഗുകൾ മുടങ്ങിയോ? വഴിയുണ്ട്,ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി മീറ്റിംഗ് കൂടാം

മീറ്റിംഗുകൾ മുടങ്ങിയോ? വഴിയുണ്ട്,ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി മീറ്റിംഗ് കൂടാം

ഓൺലൈൻ ആയി മീറ്റിംഗുകൾ ചേരാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് Zoom. നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

താഴെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫീച്ചർ&പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാം.

Post a Comment

Previous Post Next Post

READ MUST: ഏത് ജോലിക്കും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് CV തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👉 DOWNLOAD CV MAKER APP